અમેરિકાના આ નિર્ણયથી ભારતીયોને થશે મોટો ફાયદો- બાઈડેન સરકારે...

અમેરિકાની જો બાઈડેન સરકારે ટ્રમ્પના સમયમાં H1B વિઝા માટેના નિયમોમાં થયેલા સુધારા રદ્દ બાતલ કર્યા છે. બાઈડેન સરકારે ઓબામા સરકારના સમયે હતા એ નિયમો ફરી લાગુ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઓક્ટોબર 2020માં H1B વિઝાના નિયમોમાં સુધારો કરી વિઝા મેળવવા સ્પેશિયાલિટી ડિગ્રીની વ્યાખ્યા કડક બનાવી હતી. એ સુધારા પ્રમાણે વીઝા મેળવવા માટે માત્ર બેચલર ડિગ્રી અમાન્ય ગણી જે ક્ષેત્રમાં નોકરી મેળવવા માગતા હોય એ ક્ષેત્રનો ખાસ વિષયની ઉચ્ચ કક્ષાની ડિગ્રી માન્ય હતી. આ સુધારા પાછળનો હેતુ એ હતો કે કોઈપણ અમેરિકન કંપનીઓ અમેરિકન કર્મચારી કરતાં અન્ય દેશના કર્મચારીઓને નોકરીએ રાખી શકે નહીં કારણ કે તેઓ ઓછી સેલેરીમાં પણ હાયર થઈ શકતા હતા.
હવે નવા સુધારા પ્રમાણે જે તે વિષયમાં બેચલર ડિગ્રી અથવા ઉચ્ચ કક્ષાની સ્પેશિયલ ડિગ્રી અથવા તેને સમકક્ષ ડિગ્રી અમેરિકામાં નોકરી મેળવવા માટેના H1B વિઝા મેળવવા માટેની લાયકાત માટે પૂરતી ગણાશે.

Source: business-standard


Comments

Test name February 19, 2016 Reply

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text.

Test name February 19, 2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Test name February 19, 2016Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Leave a Comment